ห้องประชุม‏ (Conference Room)

 

ห้องประชุม (Meeting Room & Conference Room)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องประชุมสัมนาสามารถรองรับได้ 30 - 400 ท่าน

1.  ห้องประชุมขนาดเล็ก ห้อง   2, 8, 9    บรรจุได้ 30 ท่าน

Meeting Room no. 2, 8, 9     ;   30  Persons

2.  ห้องประชุมขนาดกลาง ห้อง 3, 4, 7   บรรจุได้ 80-120 ท่าน

Meeting Room no. 3, 4, 7     ;   80-120  Persons

3.  ห้องประชุมใหญ่  บรรจุได้ 400 ท่าน

Conference Room                  ;  400 Persons

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รูปแบบ              :   โรงภาพยนตร์  อักษรยู  โต๊ะกลม

(Room Types)  : Theatre , U SHAPE , Round Table

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในอัตราห้องประชุม (Facilities)

เวที  จอฉายLCD , สายเชื่อมต่อเครื่อง LCD , แอมป์, แสงสี , ไมโครโฟน ,

สแตนไมค์, สแตนโน๊ต (พัดลม หรือ แอร์)

(Stage, Scene,  Flip Chart , Microphone, Stand, Stand note,

Power Amp, Color lights (Fan or Air condintioned))

สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม (Facility) ( มีค่าบริการเพิ่ม )

Equipment Extra Service – (Charge More)

1. WIFI-INTERNET

2. LCD PROJECTOR

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 เวลา 08:08 น.)

 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5